फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np

विज्ञापन तथा नतिजा

क्रम संख्या.शीर्षकप्रकाशित मितिडाउनलोड
बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना२०८०/११/२०
नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना२०८०/१०/२५
तह ७ अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन२०८०/१०/१७
तह ६ सहायक अधिकृत (आ.प्र) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन२०८०/१०/१७
तह ५ प्रधान सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन२०८०/१०/१७
तह ४ सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन२०८०/१०/१७
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना२०८०/१०/०८
Exam Schedule Notice२०८०-०४-१७
प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना२०८०-०४-१६
१०कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-६२०८०-०३-२८
११कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-७२०८०-०३-२७
१२कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-८२०८०-०३-२६
१३कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-९२०८०-०३-२५
१४तह ६ सहायक अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना२०८०-०३-०८
१५तह ७ अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना२०८०-०३-०७
१६तह ८नायब प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना२०८०-०३-०७
१७तह ९ प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना२०८०-०३-०६
१८कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवाको पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना२०८०-०३-०३
१९तह ६ सहायक अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन२०७९-१२-०६
२०लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना२०७९-११-१८
२१कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवाको लागि फारम भर्ने सूचना२०७९-१०-१३
२२आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने सम्बन्धनी सूचना२०७९-१०-१३
२३खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना२०७९-१०-१३
२४बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी थप जानकारी२०७९-१०-१३
२५रिक्त पदको दरखास्त/आवेदन फारम२०७९-१०-१२