फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np

साधारण सूचनाहरू

क्रम संख्या.शीर्षकप्रकाशित मितिडाउनलोड
Invitation for Bids२०८०/१२/१३
सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना२०८०/११/१५
आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि पुन प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना२०८०-०९-२३
सुरक्षागार्ड आपूर्ती गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना२०८०/०९/०३
आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना२०८०-०८-१८
सूचीदर्ता विवरण २०८०/८१२०८०-०६-१२
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०८० (चौथो संशोधन)२०८०-०५-३१
प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।३०२०८०/०५/३०
प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।२९२०८०/०५/२९
१०Press Release - 50th Anniversary Events२०८०/०५/२६
११सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना२०८०-०३-२८
१२मौजुदा सूची दर्ताको निवेदनको ढाँचा२०८०-०३-२८
१३कर्जा सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा२०८०-०३-२५
१४लेख/रचना उपलब्ध गराइदिने बारे२०८०-०३-२०
१५प्रेस विज्ञप्ती २०८०-०३-१८२०८०-०३-१८
१६सूचीदर्ता विवरण २०७९/८० बैशाख मसान्त सम्म२०८०-०२-३१
१७सम्झौता प्रेस विज्ञप्ति- २०८०/०१/२७२०८०-०१-२७
१८सूचीदर्ता विवरण २०७९/८०२०७९-१०-२५
१९प्रेस विज्ञप्ति-२०७९/०९/१७२०७९-०९-१७
२०नारा पेश गर्ने सम्बन्धमा२०७९-०६-०४
२१कोषको प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०६।०४२०७९-०६-०४
२२आ.व. २०७९/८० को लागि मौजुदा सूचीमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनिको विवरण२०७९-०५-२०
२३लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना२०७९-०४-२४
२४अपरिक्षित वित्तीय प्रतिवेदन Q3 2078/79२०७९-०२-०९
२५अपरिक्षित वित्तीय प्रतिवेदन Q2 2078/79२०७८-१०-२६