फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np

सम्पर्क विवरण

प्रधान कार्यालय

हामीलाई भेट्नुहोस

टंगाल, काठमाडौँ, नेपाल

मेल

info@dcgf.gov.np

सम्पर्क

+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९

गुनासो / प्रतिक्रिया

स्थान नक्सा