Phone:
+977-1-4521241, 4510659
Email:
info@dcgf.gov.np

Vacancy Notices

S.N.TitlePublished DateDownload
1कार्यक्षमताको मूल्यांकलद्वारा हुन् बढुवाका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना2024-05-17
2आ.प्र. तथा खुला प्रतियोगिता मार्फत हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना2024-05-17
3बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना2024-03-03
4नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना2024-02-08
5तह ७ अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
6तह ६ सहायक अधिकृत (आ.प्र) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
7तह ५ प्रधान सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
8तह ४ सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
9लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना2024-01-22
10Exam Schedule Notice2023-08-02
11प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना2023-08-01
12कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-६2023-07-13
13कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-७2023-07-12
14कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-८2023-07-11
15कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-९2023-07-10
16तह ६ सहायक अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-23
17तह ७ अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
18तह ८नायब प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
19तह ९ प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-21
20कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवाको पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना2023-06-18
21तह ६ सहायक अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2023-03-20
22Written exam result and interview schedule2023-03-02
23Vacancy Notice for Promotion by Performance Appraisal2023-01-27
24Vacancy notice for different post by internal competition examination2023-01-27
25Vacancy Notice for different post by open competitive examination2023-01-27